Installerade program på fjärrdator

Home » Windows » Installerade program på fjärrdator
Windows Inga kommentarer

Så här kan du ta fram en lista i CSV format med program som är installerade på en dator genom att köra ett kommando i Powershell

wmic /node:REmoteComputer /”PathToSavefile”\programlist.csv product get name”,”version /format:csv

LEAVE A COMMENT