Skalnings problem Surface Pro 3 – 4 Powerpoint (Acrobat DC)

Home » Windows » Skalnings problem Surface Pro 3 – 4 Powerpoint (Acrobat DC)
Windows Inga kommentarer

Problem:
Användare av extern skärm tillsammans med Surface Pro 3 eller 4 oavsett om skärmen kopplas in direkt eller via docka/portreplikator får mycket stora menyer när Powerpoint flyttas över till externa skärmen.
(i vissa fall så stora att det är omöjligt att arbeta med Powerpoint)
Medans Word, excel fungerar fint.
Detta sker även i Adobe DC men lösningen gäller endast Powerpoint.

Orsak:
Microsoft har inaktiverat DPI anpassningen i Powerpoint för att försäkra sig att presentationer skall visas bra på projektorer med lägre DPI.

Lösning:
Följande lösning är hämtad från nätet och ej översatt.
Lösningen gäller ENDAST Powerpoint.
Någon liknande fil att editera verkar inte finnas för Adobe.
Dock kan man prova att högerklicka på den körbara filen i adobemappen och välja kompabilitet och markera rutan ”Inaktivera skalning vid hög DPI”

Här följer lösningen för powerpoint

1) Go to C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15

2) Right-click on powerpnt.exe.manifest and change the permission so you can modify the file

3) Right-click on powerpnt.exe.manifest and open with Wordpad

4) Change the line

<dpiAware>True/PM</dpiAware>
to

<dpiAware>False/PM</dpiAware>
5) Save file

LEAVE A COMMENT