Använda screen för att hålla sessioner igång efter SSH

Home » Linux » Använda screen för att hålla sessioner igång efter SSH
Linux Inga kommentarer

När du startar en tjänst eller process via ssh på din server så stängs denna direkt när du kopplar ner din SSH koppling.

Jag använder mig av screen för att kunna starta och avsluta mina olika minecraft sessioner enkelt via SSH

 

 1. installera screen sudo apt-get install screen
 2. Öppna en process i en screen och koppla ifrån den direkt med ”screen  -dmSL”
  tex ”screen -dmSL ”ScreenNamn” ./startaprocess.sh”
  dmSL betyder följande
  d=startar en session och kopplar direkt ifrån
  m= tvingar att en screen session startar
  S= ger screen sessionen ett namn
  L= Startar logging till ~/screenlog.0
 3. Använd screen -list för att se aktiva screens
 4. Använd screen -x ScreenNamn för att växla till och ta fram en screen
 5. Använd ctrl a d för att koppla från Screen igen

Jag kör i screen 3 olika minecraft servrar. En pocket edition server, en kreative server och en standard server

Jag startar så här:

screen -dmSL pocketmine ./~/pocket/start.sh
ser vad som händer på servern genom

screen -x pocketmine

Kopplar från igen genom ctrl a d

 

LEAVE A COMMENT