Windows inlogg – Användare loggas in med temporär profil

Home » Windows » Windows inlogg – Användare loggas in med temporär profil
Windows Inga kommentarer

Användaren kan logga in på datorn men får meddelande om att denna har loggats in med en temporär profil. Eller användaren märker det genom att ändringar som görs försvinner efter utloggning.
Finns (minst) två möjliga fel som orsakar detta.
Kan vara att profilen på datorn blivit korrupt
Eller om det är en Roaming dator så kan profilen på server vara korrupt eller användaren har inte rättighet till sin profilmapp

Om datorn ej är Roaming:
Logga in på datorn som admin

Logga in på datorn med ditt adminkonto
Högerklicka på dator->egenskaper->Avancerade inställningar->Användarprofiler->Inställningar->ta bort profil.
Starta om datorn och be användaren testa. Fungerar det fortfarande inte testa detta:

Se till att användaren är utloggad.
Logga in på datorn med ditt admin konto och starta regedit
Navigera till :
HKEY_LOCAL_MACHINE->Software->Microsoft->Windows NT->CurrentVersion->ProfileList
Leta där upp den mapp som innehåller användarens användarnamn. Lägg märke till GUID
Mappen ovanför ProfileList är GUID mappen. Öppna den och ta bort den mapp som innehåller Användarens GUID.
Ta nu bort användarens mapp
Logga ut. Be användaren logga in. Fjärra användaren och säkerställ att det skapats en ny profilmapp lokalt på datorn.

Om datorn är Roaming:
Kontrollera att användaren har rättighet till sin Profil v2 mapp. Om inte lägg till behörighet.
Om användaren har full behörighet till mappen så är profilen korrupt.
Rensa profil på dator enligt ovan och sedan på töm mappen på server.

LEAVE A COMMENT