Ansluta nätverkshårddisk automatiskt i Linux

Home » Linux » Ansluta nätverkshårddisk automatiskt i Linux
Linux Inga kommentarer

För att ansluta en nätverkshårddisk (NAS) till min linux installation automatiskt så använde jag mig av denna sida för att hitta hur jag skulle göra:
https://community.linuxmint.com/tutorial/view/77

Jag har ett par NAS som är partitionerade i NTFS-format samt utdelade via samba för att vara nåbara för all utrustning som behöver ha tillgång till dem

Om man inte redigerar FSTAB och lägger till hårddiskarna i den så kommer de inte automatiskt läggas till om datorn skulle startas om.

  1. Börja med att se till att smbfs är installerat sudo apt-get install smbfs
  2. Skapa en mapp att montera den utdelade hårddisken i.  Jag skapade mappen i /mnt/
  3. öppna /etc/fstab med sudo i valfritt redigeringsprogram tex nano eller gedit
  4. //IP.Adress.Till.Hårddsiken/Sökväg/Mapp /mnt/MappAttMonteraI guest,rw,uid=1000,gid=1000,nounix,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
  5. spara
  6. För att läsa om Fstab och montera nätverkshårddsiken kör sudo mount -a

En fstab kan se ut ungefär så här

# /etc/fstab: static file system information.

#

# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a

# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices

# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

#

# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>

# / was on /dev/sda1 during installation

UUID=e3139179-88fb-4b19-9f85-00a69a8ad74e /               ext4    errors=remount-ro 0       1

# swap was on /dev/sda5 during installation

UUID=63cr181c-e543-56c2-fa3b-rf8506fee2fc none            swap    sw              0       0

/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0

//192.168.45.115/family /mnt/hdd1 cifs guest,rw,uid=1000,gid=1000,nounix,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0

//192.168.45.54/family /mnt/hdd2 cifs guest,rw,uid=1000,gid=1000,nounix,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0

//192.168.45.56/video /mnt/video_video cifs guest,rw,uid=1000,gid=1000,nounix,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0

//192.168.45.56/backups /mnt/backups cifs guest,rw,uid=1000,gid=1000,nounix,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0

LEAVE A COMMENT